Filter By:

6.8-22 kVA SA Enclosure

Width

876 mm

Length

1704 mm

Height

1268 mm

6.8-22 kVA SA Lvl1, Lvl2 & Lvl3 (B Series)

Height

2289 mm

Width

1920 mm

Length

5320 mm

30-220 kVA SA Lvl 1 Enclosure

Length

1863 - 3511 mm

Height

1348 - 1684 mm

Width

899 - 1325 mm

24-220 kVA SA Lvl 2 Enclosure

Width

980 - 11130 mm

Length

2120 - 3520 mm

Height

1519 - 1809 mm

WP and SA Enclosures D40-2LC to D60-4LC

Length

1972 mm - 2503 mm Package Lengths

Width

1075 mm

Weight

80 kg - 137 kg Packaged Weights

WP and SAE D40-6 to D200-2 US

Weight

117 - 406 kg

Length

2055 - 5035 mm

Width

1110 mm